Enordic SV

Ardian köper energibolaget Nevel

Det franska investeringsbolaget Ardian köper hela aktiestocken i det finska Nevel Oy som är verksam inom fjärrvärme och som erbjuder energilösningar till industrin. Nevel ägs helt av den finska Vapo […]

Read More →

Mål: hållbar energiövergång

eNordic strävar efter att vara ledande inom den nordiska energiomvandlingen genom att bygga en hållbar energiplattform

""

Världen kräver en snabb övergång till en mer hållbar energiproduktion av exceptionell omfattning. Efterfrågan från slutkonsumenter och ny teknik möjliggör nu denna omställning – och det går fort.

Norden är en av de första utvecklade marknaderna som möjliggör en hållbar energiövergång i stor skala. Omvärlden ser möjligheterna och konkurrensen om nya lösningar öppnar upp för än större anpassning mot en hållbar energiövergång.

Vi har därför skapat eNordic: den första hållbara energiplattformen i Norden. Vi investerar och ser konsolideringsmöjligheter inom vind, biomassa, vatten och fjärrvärme, men det finns även potential att omvandla och hantera de traditionella energislagen på ett mer hållbart sätt.

Vårt uppdrag är att påskynda omvandlingen av den nordiska energisektorn genom att bli partner med dem som utvecklar eller driver hållbara energiprojekt i Norden. Vi är ett nordiskt team som verkar för att utveckla projekt, genomföra fusioner och förvärv samt förvalta energi och infrastruktur tillgångar.

Projektportfölj: växande energiplattform

För närvarande tre vindkraftsparker med en kapacitet om 400 MW

 • ÅNDBERG
  ÅNDBERG

  Vindkraftsparken kommer att ha en kapacitet om 280 MW och vara i drift 2021. Den förnybara energiproduktionen beräknas årligen överstiga 800 GWh. Åndberg är 100% ägd av Ardian.

 • HAMNEFJELL
  HAMNEFJELL

  Vindkraftsparken består av femton Vestas 3,45 MW turbiner och en total kapacitet om 51,8 MW. Projektet är ett joint venture mellan Ardian och Finmark Kraft.

 • LYRESTAD
  LYRESTAD

  Vindkraftsparken levererar förnybar energi till Google och har en kapacitet om 76 MW. Projektet är ett joint venture mellan Ardian och Rabbalshede Kraft.

 • LAKIAKANGAS 1
  LAKIAKANGAS 1

  Vindkraftsparken har etablerats i 2019 och har en kapacitet av 57,3 MW. Parken leverar förnybar energi till bl. a. Google. Lakiakangas 1 är 100% ägd av Ardian.

Team: erfarenhet i energibranch

Vi är ett nordiskt team som utvecklar projekt, genomför fusioner och förvärv samt förvaltar energi och infrastruktur tillgångar

Vårt snabbt växande team stärker Ardians globala investeringskompetens och transaktionsförmåga, med branschkännedom och lokal erfarenhet. Eero Auranne och Thomas Linnard har båda betydande erfarenhet av transformation och utveckling av affärsverksamheter inom industrin.

Eero Auranne

Eero Auranne

VD

Eero Auranne har 30 års erfarenhet inom energisektorn som VD för Empower, VD för ÅF Energy och VD för Fortums internationella kraftverksamhet.

E-post: eero.auranne@enordic.fi
Tel: + 358 44 425 2200

Thomas Linnard

Thomas Linnard

MD

Thomas Linnard har över 10 års erfarenhet inom förnybar energi, senast som VD för Rabbalshede Kraft, en stor svensk vindkraftsutvecklare och operatör.

E-post: thomas.linnard@enordic.fi
Tel: +46 70 610 0120

Rami Rajala

Rami Rajala

Head of Energy Markets

Rami Rajala har 15 års erfarenhet av energimarknadsanalys och portföljförvaltning, senast som portföljförvaltare på Fortums Trading and Asset Optimisation.

E-post: rami.rajala@enordic.fi
Tel: +358 50 376 1456

Värderingar: ansvarsfull samarbete

Vi strävar efter att etablera långsiktiga affärsrelationer

Vi strävar efter att etablera långsiktiga affärsrelationer - vi letar inte efter engångstransaktioner - och kommer alltid att agera på ett öppet och lojalt sätt. Vi agerar ansvarsfullt och bygger långsiktiga relationer med det lokala näringslivet för att hjälpa till att svara upp på de behov som finns. Vi tror att goda affärer ger bra resultat för alla.

Lojalitet

Vi strävar efter att etablera långsiktiga affärsrelationer och kommer alltid att agera på ett öppet och lojalt sätt.

Ansvar

Vi agerar ansvarsfullt och bygger långsiktiga relationer med det lokala näringslivet för att hjälpa till att svara upp på de behov som finns.

Win-win

Vi tror att goda affärer ger bra resultat för alla.

Vi kombinerar investeringskompetens, transaktionsförmåga, branschkunskap och lokal erfarenhet.

Ardian: globala investeringar

Ett världsledande investment house

 • 0 miljarder USD fonder i administrering
 • 0 anställda
 • 0 finansieringsproffs
 • 0 lokaler

Ardian är ett av världens mest framgångsrika och största investment house, och har en lokal närvaro i sina investeringar globalt.

De har stor erfarenhet inom energisektorn, bland annat genom utveckling av framgångsrika och hållbara energiplattformar så som Skyline Renewables i USA, vilken har en total installerad kapacitet på 3GW.

Ardian har skapat förnybara energiportföljer i nio länder runt om i världen, varav en betydande andel i Europa med totalt 2,8 GW. Kallista Energy, som Ardian sålde 2018, är en av de största förnybara energiplattformarna i Frankrike.

Ardians partnerskap med Tozzi-koncernen i Italien ledde till två joint venture-plattformar för att investera i förnybara energikällor. Plattformarna växte till en portfölj om cirka 462 MW. Hittills har Arians 15 mrd Eur infrastukturfonder investerad i cirka 40 infrastukturföretag, varav hälften är inom energisektorn, tillgångarna motsvarar närmare åtta miljarder euro.