Energiplattform

Ambitionen är att bygga en energiplattform om flera miljarder euro inom fem år.

En växande portfölj

Aktuell portfölj består av fyra vindkraftsparker med en kapacitet om 471 MW.

Expertteam

Ett nordiskt team, uppbackade av Ardian som är ett världsledande investment house.

Mål: hållbar energiövergång

eNordic strävar efter att vara ledande inom den nordiska energiomvandlingen genom att bygga en hållbar energiplattform

Världen kräver en snabb övergång till en mer hållbar energiproduktion av exceptionell omfattning. Efterfrågan från slutkonsumenter och ny teknik möjliggör nu denna omställning – och det går fort.

Norden är en av de första utvecklade marknaderna som möjliggör en hållbar energiövergång i stor skala. Omvärlden ser möjligheterna och konkurrensen om nya lösningar öppnar upp för än större anpassning mot en hållbar energiövergång.

Vi har därför skapat eNordic: den första hållbara energiplattformen i Norden. Vi investerar och ser konsolideringsmöjligheter inom vind, biomassa, vatten och fjärrvärme, men det finns även potential att omvandla och hantera de traditionella energislagen på ett mer hållbart sätt.

Vårt uppdrag är att påskynda omvandlingen av den nordiska energisektorn genom att bli partner med dem som utvecklar eller driver hållbara energiprojekt i Norden. Vi är ett nordiskt team som verkar för att utveckla projekt, genomföra fusioner och förvärv samt förvalta energi och infrastruktur tillgångar.

Projektportfölj: växande energiplattform

För närvarande tre vindkraftsparker med en kapacitet om 400 MW

Ånberg

Vindkraftsparken · 280 MW kapacitet · Sverige

Vindkraftsparken, som blev färdig i 2021, har en kapacitet om 280 MW. Den förnybara energiproduktionen beräknas årligen överstiga 800 GWh. Åndberg är 100% ägd av Ardian.

Hamnefjell

Vindkraftsparken · 51,8 MW kapacitet · Norge

Vindkraftsparken består av femton Vestas 3,45 MW turbiner och en total kapacitet om 51,8 MW. Projektet är ett joint venture mellan Ardian och Finmark Kraft.

Lyrestad

Vindkraftsparken · 76 MW kapacitet · Sverige

Vindkraftsparken levererar förnybar energi till Google och har en kapacitet om 76 MW. Projektet är ett joint venture mellan Ardian och Rabbalshede Kraft.

Lakiakangas 1

Vindkraftsparken · 57,3 MW kapacitet · Finland

Vindkraftsparken har etablerats i 2019 och har en kapacitet av 57,3 MW. Parken leverar förnybar energi till bl. a. Google. Lakiakangas 1 är 100% ägd av Ardian.

Nevel

Fjärrvärmenät · Sverive, Finland, Viro

Nevel erbjuder avancerade infrastrukturlösningar för industri och fastigheter som är specialbyggda och framtidssäkra. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar mer än 40 fjärrvärmenät. Företagets omsättning är cirka 100 miljoner euro. Neveli har 160 experter i Finland, Sverige och Estland. ARDIAN äger 100% av Nevel.

https://nevel.com/sv/

Värderingar: ansvarsfull samarbete

Vi strävar efter att etablera långsiktiga affärsrelationer

Vi strävar efter att etablera långsiktiga affärsrelationer – vi letar inte efter engångstransaktioner – och kommer alltid att agera på ett öppet och lojalt sätt. Vi agerar ansvarsfullt och bygger långsiktiga relationer med det lokala näringslivet för att hjälpa till att svara upp på de behov som finns. Vi tror att goda affärer ger bra resultat för alla.

Vi kombinerar investeringskompetens, transaktionsförmåga, branschkunskap och lokal erfarenhet.

1

Lojalitet

Vi strävar efter att etablera långsiktiga affärsrelationer och kommer alltid att agera på ett öppet och lojalt sätt.

2

Ansvar

Vi agerar ansvarsfullt och bygger långsiktiga relationer med det lokala näringslivet för att hjälpa till att svara upp på de behov som finns.

3

Win-win

Vi tror att goda affärer ger bra resultat för alla.

Team: erfarenhet i energibranch

Vi är ett nordiskt team som utvecklar projekt, genomför fusioner och förvärv samt förvaltar energi och infrastruktur tillgångar

Ardian: globala investeringar

Ett världsledande investment house

Världen kräver en snabb övergång till en mer hållbar energiproduktion av exceptionell omfattning. Efterfrågan från slutkonsumenter och ny teknik möjliggör nu denna omställning – och det går fort.

Norden är en av de första utvecklade marknaderna som möjliggör en hållbar energiövergång i stor skala. Omvärlden ser möjligheterna och konkurrensen om nya lösningar öppnar upp för än större anpassning mot en hållbar energiövergång.

Vi har därför skapat eNordic: den första hållbara energiplattformen i Norden. Vi investerar och ser konsolideringsmöjligheter inom vind, biomassa, vatten och fjärrvärme, men det finns även potential att omvandla och hantera de traditionella energislagen på ett mer hållbart sätt.

Vårt uppdrag är att påskynda omvandlingen av den nordiska energisektorn genom att bli partner med dem som utvecklar eller driver hållbara energiprojekt i Norden. Vi är ett nordiskt team som verkar för att utveckla projekt, genomföra fusioner och förvärv samt förvalta energi och infrastruktur tillgångar.

Ardian.com