Tavoite

Tavoitteemme on kehittää usean miljardin euron energiainvestointien portfolio viiden vuoden tähtäimellä.

Investoinnit pohjoismaissa

Nykyinen portfolio sisältää 500 MW tuulivoimaa.

Keitä olemme

Ardianin operatiivinen kumppani Pohjois-Euroopassa.

Tavoitteemme: Kestävä kehitys

eNordic haluaa olla kärjessä muuttamassa pohjoismaista energiajärjestelmää kestävän kehityksen mukaiseksi rakentamalla usean miljardin energia alan investointiportfolion.

Maailmassa tarvitaan ennennäkemättömän suuri, syvä muutos energiajärjestelmässä – nopeasti. Kuluttajat haluavat tätä, ja teknologian kehitys tuottaa siihen jatkuvasti ratkaisuja.

Pohjoismaat on ensimmäisiä markkinoita maailmassa, jossa muutos kestävän kehityksen mukaisiin energiajärjestelmiin on tapahtumassa. Täällä voidaan näyttää esimerkkiä muulle maailmalle, että se on mahdollista. Jo nyt muutoksen vaatimat teknologiset ja kaupallisesti kilpailukykyiset ratkaisut valtaavat alaa.

Tämän vuoksi eNordic on perustettu: olemme Pohjoismaiden ensimmäinen kestävän kehityksen mukainen energiayhtiö. Investoimme ja kehitämme tuuleen, bioenergiaan, maalämpöön, vesivoimaan ja aurinkoenergiaan perustuvaa sähkön ja lämmön tuotantoa. Hankimme yritysostoin myös olemassa olevia energia-alan yrityksiä ja kehitämme niitä tämän tavoitteen mukaisesti.

Tavoitteemme on mahdollistaa pohjoismaisen energiasektorin muutos olemalla kumppani tässä kehityksessä investoinnein, yritysostoin ja kehittämällä investointejamme.

Investoinnit: uusiutuva energia

Nyt kuusi tuulivoimapuistoa, kapasiteetti yhteensä 500 MW

Åndberg

Tuulivoimapuisto · teho 280 MW · Ruotsi

Vuonna 2021 valmistunut tuulivoimapuisto, teholtaan 280 MW. Puisto tuottaa yli 800 GWh puhdasta energiaa. ARDIAN omistaa puistosta 100%.

Hamnefjell

Tuulivoimapuisto · teho 51.8 MW · Norja

2016 käynnistyneessä tuulivoimapuistossa on 153.45 MW Vestas turbiinia yhteensä 51.8 MW. Yhteisyritys ARDIANin ja Finnamark Kraft in kanssa.

Lakiakangas 1

Tuulivoimapuisto · teho 57.3 MW · Suomi

Vuonna 2019 käynnistynyt tuulivoimapuisto, teho 57,3 MW. Puisto tuottaa mm. Googlen konesaleille puhdasta energiaa. Ardian omistaa 100 %.

Lyrestad

Tuulivoimapuisto · teho 76 MW · Ruotsi

Vuonna 2016 käynnistynyt 76 MW tuulivoimapuisto, joka tuottaa Googlen konesaleille puhdasta energiaa. Yhteisyritys ARDIANin ja Rabbalshede Kraftin kanssa.

Nevel

Kaukolämpö · Suomi, Ruotsi & Viro

Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa. Nevelin palveluksessa on 160 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. ARDIAN omistaa Nevelistä 100%.

www.nevel.fi

Hamina

Tuulivoimapuisto · Teho 6.1 MW · Suomi

Tuulipuisto otettiin käyttöön vuonna 2015 ja se koostuu kahdesta Enerconin turbiinista. Se tuottaa noin 18 GWh:n sähköä vuodessa, hyötyy Suomen syöttötariffijärjestelmästä ja sijaitsee Haminan satamassa. Hankkeen omistaa 100 % Ardian.

Honkajoki

Tuulivoimapuisto · Teho 21.6 MW · Suomi

Tuulipuisto otettiin käyttöön vuonna 2013 ja se koostuu yhdeksästä Nordex-turbiinista. Se tuottaa noin 60 GWh:n sähköä vuodessa, hyötyy Suomen syöttötariffijärjestelmästä ja sijaitsee Honkajoella Kankaanpään kunnassa. Hankkeen omistaa 100 % Ardian.

Arvomme: Vastuullinen kumppanuus

Tavoitteena pitkäaikaiset liiketoimintasuhteet

Haluamme rakentaa pitkäaikaisia liiketoimintasuhteita – emme kertaluontoisia diilejä. Toimintamme on läpinäkyvää ja lojaalia. Toimimme vastuullisesti ja rakennamme kestävän perustan liiketoiminnalle huomioiden aina sidosryhmien tarpeet. Uskomme, että hyvä bisnes tuottaa kaikille lisäarvoa jaettavaksi.

Yhdistämme investointiosaamisen, investointikyvyn, alan tuntemuksen ja paikallisen osaamisen.

1

Lojalisuus

Rakennamme pitkäaikaisia liikesuhteita ja toimintamme on läpinäkyvää ja lojaalia.

2

Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti ja rakennamme kestävän perustan liiketoiminnalle huomioiden aina sidosryhmien tarpeet.

3

Win-Win

Uskomme että hyvä bisnes tuottaa kaikille lisäarvoa jaettavaksi.

eNordic: Kokeneet asiantuntijat

Paikallinen tiimi investointien kehitykseen, yritysostoihin ja niiden hallinnointiin

Ardian: maailmanlaajuinen investointirahasto

Yksi maailman johtavista investointirahastoista

Ardian on investointirahasto, jolla on toimintaa ympäri maailman. Ardian on Euroopan suurin ja yksi maailman johtavista investoreista. Investoinneissa Ardianilla on aina paikallinen näkökulma, ja energiasektorilla se on suuri ja kokenut tekijä.

eNordic on Pohjoismaiden ensimmäinen uusiutuvan energian investointialusta, joka perustuu Ardianin ja alan johtavien pohjoismaisten asiantuntijoiden kumppanuuteen.

Vuodesta 2007 lähtien Ardianin infrastruktuurirahastot ovat rakentaneet ison hajautetun portfolion käsittäen tuuli-, aurinko-, bio- ja vesivoimaa. Ardianilla on kestävän kehityksen energiainvestointeja yhdeksässä maailman maassa, mm. Skyline Renewables USAssa, jolla on 800 MW käynnissä olevaa tuulivoimaa ja tavoitteena kasvattaa kapasiteetti 3 GW:iin. Italiassa Ardianilla on kaksi yhteisyritystä, joiden tuotantokapasiteetti on 460 MW. Vuonna 2018 divestoitu Kallista Ranskassa on Ardianin kehittämä ja Ranskan suurin uusiutuvan energian investointiportfolio.

Tähän mennessä Ardian on investoinut yli 40 infrastruktuuriyhtiöön, joista puolet toimii energiasektorilla. Ardianin 15 miljardin euron infrastruktuurirahastot ovat tehneet jo yli 8 miljardin euron arvosta investointeja toimialalleen. Ardianin Infrastructure kehittää jatkuvasti uusia investointikohteita ostamalla, rakentamalla ja yhtiötä kehittämällä erityisesti uusiutuvan energian sektorilla.

Ardian.com