Enordic

Ranskalainen Ardian ostaa Lakiakankaan tuulipuiston Isojoella

Ranskalainen sijoitusyhtiö Ardian on ostanut Lakiakankaan tuulipuiston Isojoella Etelä-Pohjanmaalla saksalaistaustaiselta CPC Finland Oy:ltä. Tuulipuisto on maailman suurimpiin sijoitusyhtiöihin kuuluvalle Ardianille ensimmäinen sijoituskohde Suomessa.

“Tämä investointi on hyvä esimerkki pyrkimyksestämme luoda Suomeen ja muihin Pohjoismaihin pitkäkestoista ja sitoutunutta uusiutuvan energian omistajuutta. Olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme jatkaa Lakiakankaan tuulipuiston onnistunutta yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa”, sanoo Ardianin infrastruktuurirahaston johtaja Simo Santavirta.

Lakiakankaan tuulipuistossa on tällä hetkellä 14 turbiinia ja tuotantokapasiteetti on 57 MW. Tuulipuiston kapasiteettia voidaan nostaa nykyisestä, ja alueelle on mahdollista rakentaa kuusi uutta turbiinia, jolloin kapasiteetti nousisi 34 MW:lla.

Uusiutuvaa energiaa asiakkaille

“Haluamme kehittää kohteitamme jatkuvasti ja taata asiakkaillemme uusiutuvaa, puhdasta energiaa. Fingridin kaukonäköisen kantaverkon vahvistusohjelman ansiosta tähänkin voimalaan on mahdollista rakentaa muutama turbiini lisää”, toteaa Ardianin sijoitusten hallinnoinnista Pohjoismaissa vastaavan eNordicin johtaja Eero Auranne.

Saksalaisen CPC Germanian suomalainen tytäryhtiö CPC Finland Oy rakennutti Lakiakankaan tuulipuiston Isojoelle vuosina 2018-2019. Uusimmat 12 turbiinia rakennettiin täysin markkinaehtoisesti ilman valtion tukia. CPC jää kaupan jälkeenkin vastaamaan tuulipuiston jokapäiväisestä tuotannosta yhteistyössä Ardianin ja eNordicin kanssa pitkäaikaisella sopimuksella. Yrityskaupan arvoa osapuolet eivät julkista.

“Meille on ilo tehdä yhteistyötä Ardianin ja eNordicin kanssa tässä hankkeessa. Neuvottelut ja prosessi sujuivat tehokkaasti, kiitos Ardianin ja eNordicin ammattitaitoisen tiimin. Heidän kanssaan on ollut ilo työskennellä ja tästä on hyvä jatkaa pitkään jatkuvaa yhteistyötä”, sanoo CPC Finland Oy:n toimitusjohtaja Erik Trast.

Ardian Euroopan suurin yksityinen sijoitusyhtiö

Ardian on Euroopan suurin yksityinen sijoitusyhtiö, ja sillä on 90 miljardin euron sijoitusvarallisuus vastuullaan. Ardianin infrastruktuurirahaston koko on yli 15 mrd euroa. Ardianin infrastruktuuri-investoinnit keskittyvät Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin ja isona fokusalueena ovat kestävän kehityksen mukaiset energiahankkeet. Ardianilla on mm. tuulivoimakapasiteettia maailmanlaajuisesti yli 3000 MW, josta yli 500 MW on Pohjoismaissa.

“Tutkimme koko ajan uusia mahdollisuuksia sijoittaa suomalaiseen kestävän kehityksen energiainfraan. Pidemmän ajan strategiset tavoitteemme pohjoismaisen miljardiluokkaa olevan investointiportfolion osalta eivät ole muuttuneet akuutin pandemiatilanteen vuoksi”, Santavirta kertoo.

eNordic on Pohjoismaiden ensimmäinen uusiutuvan energian investointialusta, joka perustuu Ardianin ja alan pohjoismaisten asiantuntijoiden kumppanuuteen.

CPC Finland on saksalaisen CPC Germania GmbH:n tytäryhtiö. CPC rakennuttaa ja käyttää tuulivoimalaitoksia. CPC on yksi Euroopan uraa uurtavista tuulivoimayrityksistä. Vuodesta 1993 lähtien CPC on rakennuttanut 650 MW tuulivoimaa Saksassa ja muualla Euroopassa. Tällä hetkellä CPC Germania operoi yli 750 MW omaa ja rahoitusyhtiöiden sekä energialaitosten omistamia tuulivoimalaitoksia.

Lisätietoja

Eero Auranne, johtaja, eNordic, +358 44 4252200
Simo Santavirta, infrastruktuurirahaston johtaja, Ardian, + 44 7741 901 340