Ardian köper energibolaget Nevel

Det franska investeringsbolaget Ardian köper hela aktiestocken i det finska Nevel Oy som är verksam inom fjärrvärme och som erbjuder energilösningar till industrin. Nevel ägs helt av den finska Vapo koncernen och har verksamhet i Finland, Sverige och Estland med över 130 energiproduktionsanläggningar och över 40 fjärrvärmenät. Nevels omsättning uppgick till 101 miljoner euro 2019. Köpeavtalet undertecknades 31.10. Affären förutsätter ännu godkännande av konkurrensmyndigheten i Finland.

”Nevel passar perfekt in i vår strategi med sikte på hållbar utveckling på den nordiska marknaden. Nevels affärsidé bygger på att utveckla energilösningar för kommuner, fastigheter och industri. Vi har rätt långt gemensamma mål och vi tror att utvecklingen i Nevel ytterligare får fart genom den här investeringen, säger Simo Santavirta, Ardians direktör för infrastrukturfonden.

Ardian ser goda möjligheter till utveckling och expansion av affärsverksamheten i Finland, Sverige och Estland bland annat inom energiförsörjning för industri och fastigheter.

”Vi satsar på tillväxt genom investeringar och anställning av mera personal. Tyngdpunkten i våra nyinvesteringar ligger i att förbättra produktionsanläggningarna, effektivera näten samt på att göra verksamheten miljövänligare. Planeringen av projekten inleds omedelbart efter förvärvet. Kostnaderna för investeringsprogrammet är i storleksklass över tio miljoner euro. Avsikten är också att snabbt starta ett rekryteringsprogram för specialistfunktioner i Finland och Sverige.” uppger Eero Auranne, styrelseordförande för Enordic som ansvarar för administrationen av investeringarna i Norden.

Företagsköpet förutsätter ännu godkännande av Konkurrens- och konsumentverket i Finland. Ardian har inte konkurrerande eller överlappande verksamhet i Finland eller i Norden.

Ardian förbinder sig till långsiktigt ägande

Ardian gjorde sin första investering i Finland i mars 2020 genom köpet av vindparken Lakikangas i Isojoki. Vindparken har för tillfället en kapacitet på 57MW som produceras av 14 turbiner. I Sverige är en vindpark med en kapacitet på 280 MW under byggnad och en vinpark på 75 MW är i funktion. I norska Finnmark har Ardian andel i en 50 MW vindpark.

”Nevel kopletterar på ett utmärkt sätt Ardians investeringsportfölj i Norden. Den nordiska marknaden utgör ett strategiskt tyngdpunktsområde för Ardian med fokus på nya investeringsobjekt inom infrastruktur för energi-, tele,- och trafiksektorn”, säger Daniel von der Schulenburg, direktör för infrastrukturfonden i Nordeuropa.

”Ardians investeringsstrategi strävar till att globalt betydligt sänka koldioxidutsläppen. Här har investeringen i Nevel en betydande roll, säger direktör Amir Sharifi, som ansvarar för energiomvandlingen inom Ardian.

Ardian är ett världsledande privat investeringshus med tillgångar på 100 miljarder US-dollar som förvaltas eller rekommenderas i Europa, Amerika och Asien. Företaget är majoritetsägt av sina anställda. Det håller entreprenörskapet i centrum och fokuserar på att leverera utmärkt investeringsresultat till sin globala investerarbas. Genom sitt engagemang för delade resultat för alla intressenter, driver Ardian’s aktiviteter individuell, företags och ekonomisk tillväxt runt om i världen.

Ardian håller ett riktigt globalt nätverk med mer än 700 anställda som arbetar från femton kontor i hela Europa (Frankfurt, Jersey, London, Luxemburg, Madrid, Milano, Paris och Zürich), Amerika (New York, San Francisco och Santiago) och Asien (Peking, Singapore, Tokyo och Seoul). Det förvaltar medel för cirka 1000 kunder genom fem pelare med investeringsexpertis: Fund of Funds, Direct Funds, Infrastructure, Real Estate and Private Debt.

Enordic är den första plattformen för förnybar energi i Norden och den bygger på ett samarbete mellan Ardian och sakkunniga från Norden.

Nevel är ett bolag som erbjuder avancerade lösningar för infrastruktur, och som har förbundit sig att ta industrins och kommunernas infralösningar till en ny nivå. Nevel opererar över 130 energiproduktionsanläggningar och förvaltar över 40 fjärrvärmenät med hjälp av den mest avancerade digitala plattformen inom energiområdet. Nevel sysselsätter 130 specialister i Finland, Sverige och Estland. Bolaget omsätter över 100 miljoner euro.

För närmare information:

Eero Auranne, styrelseordförande, Enordic, +358 44 4252200
Simo Santavirta, direktör för infrastrukturfonden, Ardian, + 44 7741 901 340
Tommi Manninen, Kreab, +358 400 437515 (media)

www.ardian.com
www.enordic.fi
www.nevel.com